/
Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY – GDPR

Inom Quiptec AB hanterar vi alltid dina personliga uppgifter i enlighet med de lagar, regler och förordningar som gäller för skydd av personuppgifter. Här får du information om hur vi samlar in dina personuppgifter och på vilket sätt vi hanterar dem.

Cookies.

Vad är en cookie och hur kan den förbättra din användarupplevelse? 

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du exempelvis besöker en webbsida. Det kan antingen vara en sessionscookie som försvinner när webbläsare stängs ner eller en lagringscookie som lagras under en längre tid. Cookies och liknande tekniker används när du interagerar med våra webbplatser. Vi kan exempelvis samla in information om vilken typ av enhet du använder för att komma åt våra tjänster, operativsystem, din IP-adress, vilken webbläsare du använder, om du interagerar med innehåll som finns på våra webbplatser och på vilket sätt. Det gör vi för att du som besöker våra webbsidor eller använder en av våra appar ska kunna använda enheterna exakt så optimalt som det är tänkt. Det kan exempelvis handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att göra det enklare för dig vid nästa besök.

Användandet av cookies gör också att vi kan anpassa och förbättra vår webbplats genom att titta på hur du och andra besökare använder dem. Bra att veta är att den information som samlas in genom cookies inte innehåller  personlig information utan enbart används för att fastställa besökares mönster när det gäller användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på webbplattformarna och applikationer sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Därför kan information om dig aldrig kopplas samman med din identitet. 

Webbplattformar och applikationer har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även så kallad tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på webbplattformarna och applikationer sluta att fungera korrekt. Den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke.

Dina personuppgifter. Quiptec AB AB med organisationsnummer 556744-3501,  Prästvägen 9, 334 33 Anderstorp, info@quiptec.se, +46 371 177 88.

Dessa personuppgifter hanterar vi.

Vi behandlar enbart de personuppgifter som du själv har valt att lämna till oss. Det kan handla om att du exempelvis kontaktar oss via ett formulär på vår webbplats eller skickar e-post till oss. Om du anmäler dig till nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.  Personuppgiftsansvarig är Quiptec AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@quiptec.se.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig.

När vår webbplattform används kommer vi automatiskt att samla in information och data om hur användningen ser ut.   

I vilket syfte hanterar vi dina personuppgifter?

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter gör vi det i syfte att administrera och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, utveckla våra produkter och tjänster samt för att följa gällande lagar, regler och förordningar.

Tillgång till dina personuppgifter.

Det är först och främst Quiptec AB som har tillgång till dina personuppgifter. Till viss del delar vi även informationen med våra leverantörer, samarbetspartners och i marknadsföringssyfte även med reklambyråer så att du kan nås av för dig relevant information.  Gemensamt för samtliga är att de endast får tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot Quiptec AB. 

Så länge behandlar vi dina personuppgifter.

Under den tid som du har ett aktivt användarkonto hos oss kommer vi att hantera dina personuppgifter. Om du vill att vi raderar vissa delar av dessa uppgifter eller om du vill göra avgränsningar på ett redan givet samtycke kommer vi att stoppa hanteringen i enlighet med dina önskemål. Väljer du att avsluta ditt konto hos oss raderar vi alltid dina personuppgifter, om vi inte enligt lag är skyldiga att fortsatt lagra dessa.

Så kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter. 

Du bestämmer själv vilken information som du vill registrera. Du kan alltid avgränsa ett redan givet samtycke till behandling av dina personuppgifter, men hantering som har skett innan du återkallar berörs ej. Den gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar och att rätta dina personuppgifter om något inte stämmer.  Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som övervakar företags hantering av personuppgifter.

Immaterialrätt. 

Allt material på webbplattformem, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Quiptec AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Quiptec ABs skriftliga godkännande.  All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar. 

Quiptec AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på webb eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Eventuella förändringar.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras över tid, om vi exempelvis genomför förändringar i våra tjänster och produkter som kräver det. Om vi gör större genomgripande förändringar i policyn som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig innan dessa genomförs.

För mer information, vänligen kontakta:

Telefon: +46 371 177 88

E-post: info@quiptec.se

Vad letar du efter?

Search