Produktsortiment Agenturer

OTX / TC torkbehållare

OTX är Morettos världsunika torkbehållare som man är ensam om att erbjuda på marknaden tack vara patent.

Studier visar att material inuti den gamla traditionella torkbehållaren inte föll ur i den takt som det fylldes på. Efter noggranna studier och tester så kom OTX behållaren. Denna typ av torkbehållaren ser till att materialet flyter i en jämn ström genom torkbehållaren och torkas på ett effektivare vis. Med denna typ av torkbehållare kan man minska luftflödet, minska behållarstorlek samt sänka torktiden med upp till 30%.

TC är den traditionella typen av torkbehållare som fortfarande finns kvar i sortimentet, men som kommer att fasas ut i framtiden.

Ring Mail