Produktsortiment Agenturer

Robotar

Robotar inom produktion har kommit för att stanna och kommer i framtiden att ersätta mycket av den personal som idag står vid maskinerna. Men att se robotar som en konkurrent för människan är fel sätt att tänka. Att istället se roboten som en kollega som mer än gärna tar över de delar i produktionen som är skadliga för människan i längden och istället ställa sig bredvid roboten och förse den med information vad den ska göra och låta den avlasta människan är mer rätt tanke. Här har alla en uppgift att göra – släpp in roboten i er produktion och låt den arbeta tillsammans med er befintliga personal.

Ring Mail