Produktsortiment Agenturer

Centraldammsugare

Svenska Vac It Up tillverkar centraldammsugare för industribruk och har lång erfarenhet i vad som krävs för att kunden ska bli nöjd med det han får.
Den enklaste modellen ersätter den traditionella industridammsugaren både prismässigt men framförallt genom att den alltid finns till hands när den behövs.

- Prisvärd

- Ersätter traditionell industridammsugare

Ring Mail