Produktsortiment Agenturer

Metallavskiljning

Problem med metall i plasten blir vanligare och vanligare eftersom man maler ner och återvinner mycket material idag. Och kontrollen att detaljer är rena från eventuella metalldetaljer är ibland bristfällig. Detta kan bli en dyr historia med ny skruv, skruvspets, cylinder etc som följd. Med en metallavskiljare så eliminerar man detta då ALL METALL separeras bort (även icke magnetisk). Olika varianter och modeller finns för att passa in i produktionen som kunden har. De vanligaste är att man använder sig av fritt fall metoden, då man låter material falla igenom metallavskiljaren som sorterar bort metallen. Eller så använder man sig av metallavskiljning under transport. Man kopplar på metallavskiljaren på materialledningen och under transporten så känner metallavskiljaren av om det finns metall i materialet och sorterar då bort det utan att tappa vakuum i materialledningen. Fråga oss om vilken lösning som passar er bäst. Vi vet av erfarenhet vilken typ som passar bäst i olika applikationer.

Ring Mail