Produktsortiment Agenturer

1-fas materialsug

Är ni i behov av en enkel materialsug för att t.ex transportera material från materialbinge vid sidan av maskin och upp till tratten så är en 1-fas materialsug optimal.
Dels en låg investeringskostnad, men även en enkel installation och uppstart.
Alla modeller kommer förprogrammerade med optimal sugtid för aktuell storlek. Vill man kunna justera sugtiden eller om man ansluter en blandningsventil rekommenderar vi att man kompletterar med en handpanel.

Moretto 1-fas materialsugar finns i tre olika modeller som standard:

F1F30 kasko
1-liters volym med d.30mm inlopp för slanganslutning

F3F40 kasko
3-liters volym med d.40mm inlopp för slanganslutning som standard

F6F40 kasko
6-liters volym med d.40mm inlopp för slanganslutning som standard

Är ni i behov av att mixa in ommalt material kan man montera på en blandningsventil på inloppet på materialsugen.
De så kallade VP-ventilerna finns för alla olika modeller av 1-fas materialsugar.

Ring Mail