Produktsortiment Agenturer

Materialtransport

Quiptec erbjuder kompletta anläggningar och system för att hantera materialtransporten på ett effektivt och rationellt vis inne i fabriken. Vi kommer ut för att studera ert sätt att arbeta idag för att sedan gå in och ge förslag på förbättringar på de ställen vi anser att man kan spara tid eller där vi anser att Ni har en ”plugg” i systemet. Med Moretto bakom oss kan vi erbjuda allt ifrån mindre centralanläggningar för transport av material korta sträckor till stora system där hela er produktion läggs in under centralsystemet och sköts ifrån en dator inne i produktionskontoret. Vi har flera olika showroom ute i landet som vi kan ta med er och visa hur det fungerar.

Ring Mail